15 lutego 2018

Malwy - ulubione kwiaty Juliusza Słowackiego


Mamo moja, kiedyś mały nasz domek - biały jak śnieg - z zielonymi okiennicami, z czerwonym dachem, obsadzimy różnobarwnymi malwami. Z tyłu będzie rosło kilka jodeł i kilka brzóz drżących... i ścieżki wysypane będą żółtym piaskiem... - i jaskółki będą nad gankiem się gnieździły - O, jakie by to szczęście było!

                                                      Juliusz Słowacki w liście do matki z Genewy

Franciszek Ksawery Lampi -

Portret Salomei Słowackiej


Juliusz Słowacki

Godzina myśli


[...] Nieraz te dzieci myślą dwoistą i dusząSkładali jedne, piękne całością obrazy.W dnie wiosenne przy ścieżce piaskowej, na kwiatach,Gdzie nad nimi różowe rozkwitały ślazy,

Gdzie wisznie jak dziewice w białych wiosny szatachMiędzy zarumienione kryły się jabłonie;Tam wzajem na ramionach opierając skronieZamieniali słowami uczucia wzajemne.Oni marzeniem księgi rozumieli ciemne

Nie rozumiejąc myślą. Z dziecinnego piaskuNa księgach Swedenburga budowali gmachyPełne głosów anielskich, szaleństwa i blasku,Niebu tytanowymi grożące zamachy. [...]


ślaz — malwa. [przypis edytorski]Diana Malewicka

Malwy na lewadach

Śladami Polaków - 
wielkich twórców,
ale przede wszystkim ludzi,
pełnych tajemnic,
poprzez małe epizody ich życia,
bez których nie byłoby wielkich dzieł,
bo krople wody tworzą ocean,
a ziarnka piasku plaże.

Podróż szlakiem wielkich Polaków:
Edynburg, Florencja, Tuhanowicze.
Do źródeł ich inspiracji,
Motywów twórczości;
Spróchniałych już jabłoni
Osłaniających Chopina przed słońcem.

Bohaterowie stanowią żywą historię,
Rozkwitają niczym malwy
Dotykiem pióra
Kierowane ku słońcu...

(1998 r.)

 Źródło: ten piękny wiersz uczennicy Liceum im. Adama Mickiewicza w Węgrowie na Podlasiu dedykowany Pisarce podaję za: Barbara Wachowicz, Wielcy Polacy w Ojczyźnie, Szkocji, Italii, Szwajcarii. Malwy na lewadach 1, Oficyna Wydawnicza "Rytm", Warszawa 2017, strona okładkowa.
A Was, drodzy Czytelnicy, zapraszam w niezapomnianą literacką podróż z Barbarą Wachowicz.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Drogi Czytelniku, dziękuję za pozostawienie komentarza. Niestety nie zawsze jestem w stanie szybko odpowiedzieć. Proszę zatem o cierpliwość.