27 lipca 2015

Na 71. rocznicę wybuchu powstańczego zrywu wolnościowego pokolenia Janka Rodowicza "Anody"


 
W historii Wojska Polskiego „Zośka” należy do jednego z najbardziej elitarnych i bohaterskich batalionów. Tworzący go żołnierze wykazywali doskonałą sprawność bojową, hart ducha i wysokie morale. Za swoją postawę w trakcie walk o wolność zostali odznaczeni licznymi odznaczeniami. Niektórzy nawet dwukrotnie i trzykrotnie! Tak jak bohater wspaniałej gawędy Barbary Wachowicz − Jan Rodowicz, który został Kawalerem Virtuti Militari V klasy i dwukrotnie Krzyża Walecznych zdobytych na polu walki. W czasie wojny „Zośkowcy” za swój podstawowy obowiązek uważali nie tylko obronę ojczyzny, lecz także naukę. W trudnych warunkach okupacyjnych starali się kształcić, wierząc, że będą mogli zdobytą wiedzę i umiejętności spożytkować, gdy nastanie czas wolności. Nie tracili pogody ducha w mrocznym okresie wojennym i próbowali także wtedy, mimo czającej się wszędzie śmierci, bawić się, śmiać i cieszyć życiem. To byli klawi chłopcy. Symbolem jednego z najszlachetniejszych pokoleń polskich stał się, obok wielu innych wspaniałych żołnierzy legendarnych Szarych Szeregów, Jan Rodowicz.

Dzięki pieczołowicie i latami gromadzonym przez Barbarę Wachowicz cennym dokumentom, wspomnieniem bliskich i towarzyszy walk Jana Rodowicza, niepublikowanym dotąd fotografiom i pamiątkom rodzinnym podarowanym jej przez matkę legendarnego „Anody” możemy lepiej poznać jego osobowość i życiorys − krótki i tragicznie zakończony, ale jakże intensywny i chwalebny. Pisarka oddała głos przede wszystkim matce „Anody”: Zofii Rodowiczowej, która przez wiele lat obdarowywała ją przyjaźnią i zaufaniem. Wspomnienia matki Janka stanowią najbardziej przejmujące świadectwa wojennej i powojennej tragedii oraz macierzyńskiego bólu po stracie dwóch synów. Na losy Jana Rodowicza patrzymy zatem głównie oczami jego matki. I to jest jeden z najważniejszych, obok licznych, walorów książki.

W książce splatają się dwie nuty narracji − nostalgii matczynej i niekłamanego podziwu samej autorki gawędy dla charyzmatycznego Jana Rodowicza i jego rówieśników, którzy nie wahali się stanąć do walki w obronie ujarzmionej ojczyzny. Nostalgia owiewa lata spędzonej na Kresach młodości Zofii z Bortnowskich Rodowicz oraz budowanego wraz z poznanym w Żytomierzu mężem Kazimierzem szczęścia rodzinnego (zburzonego przez wojenną apokalipsę). Barbara Wachowicz odtwarza z czułością atmosferę swoich spotkań z matką „Anody”, która ostatnie lata swojego życia spędziła w smutnym „domu starców”, gdzie nie miała miejsca nawet na postawienie zdjęć swoich synów! Pisze Barbara Wachowicz:

Rozświetlały się jej piwne oczy, gdy wspominała swoją młodość, Wołyń i Żytomierz, miasteczko pełne uroku i tradycji, gdzie dorastała ze swymi braćmi − Władysławem i Wiktorem.

W „Tryptyku rodzinnym”, którego istotne fragmenty przywołuje autorka gawędy, Zofia Rodowicz zapisała: Nasz dom, jak każdy dom polski na Kresach, był twierdzą polskości. Jej brat, porucznik Władysław Bortnowski, przeszedł cały szlak bitewny Pierwszej Brygady Legionów, w 1918 roku walcząc między innymi w odsieczy Lwowa, a w następnym roku w boju o Wilno. W późniejszych latach, już jako generał, powie swojemu siostrzeńcowi, Janowi Rodowiczowi „Anodzie”, który będzie podziwiać odwagę wuja i jego wojenne przygody: − Mam nadzieję, że was ominą. Jak wiemy, nie ominęły.

Wskrzeszając w pamięci swój rodzinny dom i swoją młodość spędzoną na Kresach, Zofia z Bortnowskich Rodowicz opowiedziała pisarce niezwykle romantyczną, gdyż powstałą niejako pod patronatem wielkiego poety rodem z Krzemieńca, historię poznania w Żytomierzu swojego przyszłego męża. A było to tak:

Przyjechał do Żytomierza polski teatr. Ze sceny popłynęły nagle strofy Juliusza Słowackiego - "Polsko!, O, Polsko, gdy już nieprzytomni/Będziemy, wspomnij Ty o nas, o wspomnij!". Wszedł do naszej loży mój brat Władysław, wiodąc wysokiego młodzieńca, który szarmancko pocałował mnie w rękę... Spłonęłam - Ależ ja jestem jeszcze panną! - Marzyłbym, żeby nią pani wkrótce być przestała! - usłyszałam odpowiedź, która wydała mi się wstrząsająco śmiała! I okazało się, że ten arogancki śmiałek miał rację.

 W 1917 roku Zofii i Kazimierzowi Rodowiczom urodził się w Żytomierzu syn, któremu nadali imię Zygmunt na cześć poety Zygmunta Krasińskiego oraz wodza Powstania Styczniowego na Ziemi Kowieńskiej − Zygmunta Sierakowskiego. W 1919 roku przeprowadzili się do Warszawy, gdzie trzy lata później urodzi się im Jan Jerzy, zwany czule Nesiem, bo od początku stale się uśmiechał. Wspominając ten czas rodzinnego szczęścia, powiedziała pisarce, że próbowali nie rozpieszczać zanadto synów:

Kochaliśmy synów bardzo, ale staraliśmy się, by chłopcy wiedzieli, że żyje się przede wszystkim dla innych.


Barbara Wachowicz spisała wspomnienia nie tylko matki, lecz także siostry jej męża - Zofii Iwanickiej. Ponadto przytacza interesujące zapiski Heleny Rothowej, w której majątku - Wierzchowicach na Polesiu - bracia spędzali beztroskie i pełne figli wakacje. Dzięki zanotowanym w poczuciu kronikarskiego obowiązku przez pisarkę oraz zachowanym przez rodzinę Janka opowieściom poznajemy klimat przedwojennej młodości bohatera gawędy, a także warunki, w jakich dojrzewał jego żelazny charakter, który z taką mocą ujawni się w czasie wojny i po jej zakończeniu.

Wyłaniający ze wspomnień bliskich „Anody” obraz sielskiego dzieciństwa zmienia się, jak łatwo się domyślić, w dramatyczną relację o załamaniu się pięknych mitów młodości w krwawej scenerii powstańczej. Opowieści matki dotyczące przeżyć wojennych okalają smutek, lęk o swoje dzieci i wywołany z pamięci krzyk bólu po utracie starszego syna Zygmunta, który zginął w szpitalu powstańczym, ale i zarazem pogodzenia się z losem. Wiele jej słów jest przejmujących:

Gdy wybuchła wojna, Janek miał szesnaście lat. Po raz pierwszy widziałam go wtedy załamanego. W ciągu kilkunastu dni zawalił się przecież cały świat tej młodzieży, takiej ufnej w swoją przyszłość. - Zobaczysz, mama, zobaczysz, jaka my zbudujemy Polskę! - Ileż razy to słyszałam… Te wspaniałe marzenia o idealnej Polsce, którą ich pokolenie stworzy. 1 września zdawało się, że umarły wszystkie marzenia…

Barbara Wachowicz, harmonijnie zespalając fakty oraz fragmenty dokumentów historycznych i relacji "Zośkowców" ze spojrzeniem osobistym i tych, którzy znali, przyjaźnili się z „Anodą” i razem z nim przeżywali mroczne dni okupacji, ukazuje jednocześnie swąd wojny, niszczący wpływ obcowania ze śmiercią i nieludzki charakter wyborów, przed którymi stawali walczący Polacy. Chłopcy z batalionu ”Zośka” opowiadali Barbarze Wachowicz o Anodzie z najwyższym zachwytem i aprobatą - o jego żywotności, dzielności, humorze, o fantazji, wbrew wszystkiemu. Na temat grozy wojny i wielu dramatycznych chwil spędzonych z Janem Rodowiczem opowiedział autorce gawędy na przykład Józef Saski „Katoda”, towarzysz broni z Akcji pod Arsenałem, choćby w  takich lapidarnych, ale jakże wymownych słowach:


Toczył się szary, okrutny czas okupacji. Łapanki. Egzekucje. Osaczenie. Śmierć przyjaciół. Pokonać to! Uczyć się, nie tracić ani chwili.


Po wojnie, jak podkreśla pisarka, w tzw. arkuszu ewidencyjnym „Anoda” poda, że brał udział w dwudziestu „ostrych akcjach” wojskowych, wykolejeniu ośmiu pociągów okupanta i wysadzeniu dwóch mostów. Wielobarwną osobowość Jana Rodowicza, ujawniającą się w okresie pracy konspiracyjnej w ramach Małego Sabotażu „Wawer” i Wielkiej Dywersji, najlepiej scharakteryzuje wspomniany „Katoda”:

Pod maską dowcipnisia i uroczego filuta - urządzającego jednoosobowe frapujące przedstawienia - ukrywa się mocny, ale wrażliwy człowiek.

Czas bojów powstańczych, pełnych nadziei, poczucia wolności i braterstwa, ale zarazem zaczadzonych klęską, odzwierciedla szczęśliwie zachowane jedyne rękopiśmienne wspomnienie „Anody”, której fragment Barbara Wachowicz przytacza za siódmym wydaniem Pamiętników Żołnierzy Baonu Zośka. Jan Rodowicz napisał w swoich impresjach powstańczych między innymi o nieustannym odczuwaniu ciężaru odpowiedzialności w dowodzeniu przyjaciółmi. W powojennych latach misją, a nawet obsesją „Anody” stanie się utrwalenie czynu „Zośkowców”. Będzie starał się różnymi metodami, w tym krzykami, zmuszać ocalałych żołnierzy batalionu do pisania wspomnień. Ta nowa swoista krucjata Janka Rodowicza obrosła anegdotycznymi historyjkami, z których część przywołuje Barbara Wachowicz. Tak powstało wielkie archiwum baonu, które ocalało dzięki poświęceniu Zofii Rodowiczowej i innych powstańczych matek. W tym świetle jego wartość jest dziś podwójna i nie do przecenienia. Z lat 1945-1948 pochodzi też wiele unikatowych materiałów dokumentujących wypady „Zośkowców” w góry, w czasie których duszą towarzystwa był zawsze pomysłowy, pełen ułańskiej fantazji i tryskający życiem Jan Rodowicz.


Koniec wojny nie przyniósł wyzwolenia. Pokolenie ułana Batalionu „Zośka” zostało zdradzone po raz kolejny. Okres zmagań wojennych, zwłaszcza powstańczych, zmienił się nie w czas spokojnie przeżywanej wolności, o którą tak ofiarnie, do ostatniej krwi walczył cały naród, ale w czas zniewolenia, czego złowieszczym przejawem były okrutne stalinowskie więzienia. Zaczął się czas tzw. Drugiej Konspiracji. Baon „Zośka” dał Polsce i światu wiele wybitnych postaci. Gdyby nie terror komunizmu, jego żołnierze w dużej mierze tworzyliby zdrowy i silny fundament wolnego kraju. Po wojnie w stalinowskich więzieniach represjonowanych było 39 osób spośród ocalałych zaledwie 160 „Zośkowców”. Jeden z charyzmatycznych liderów tego środowiska, Jan Rodowicz, został przez UB aresztowany w Wigilię 1948 roku. Matka, która do tego dnia dziękowała Bogu, że ocalało jej chociaż jedno dziecko, podarowała mu w ostatniej chwili po kryjomu okruch opłatka… „Anoda” zdążył jej szepnąć: „Archiwum!”. Zmarł po dwóch tygodniach w niewyjaśnionych okolicznościach. Ubecy próbowali wmówić rodzinie, że Jan Rodowicz popełnił samobójstwo. Najprawdopodobniej został zakatowany na śmierć. Miał wtedy zaledwie 26 lat. 

W tej części gawędy na uwięzienie, okrutne śledztwo, śmierć (rzekomo samobójczą) i pogrzeb ułana Batalionu Zośki patrzymy przez pryzmat dojmujących opowieści przede wszystkim jego matki. Od narzeczonej „Anody”, Alicji Arens, nie udało się pisarce dużo wydobyć, gdyż nawet po latach nie chce lub po prostu nie jest w stanie o tym mówić. Są przytoczone także wspomnienia żony bratanka ojca Janka, lekarki Anny Rodowiczowej, która była obecna przy chowaniu zwłok do trumny. Obmacała jego ciało, by zbadać, czy są jakieś złamania po samobójczym skoku z czwartego piętra. Nie stwierdziła ich. Wszystkie te zebrane przez autorkę relacje dotyczące okoliczności aresztowania, męczeńskiej śmierci oraz trzech pogrzebów Jana Rodowicza są poruszające i unikatowe.

Kolejnym walorem książki są opisy niezwykłych losów innych członków rodziny Rodowiczów, począwszy od ojca „Anody”, a skończywszy na Wojciechu Rodowiczu, który jako pięcioletnie dziecko cudem przeżył masakrę Powstania Warszawskiego, gdy zginęła jego matka. Jego ojciec Kazimierz po upadku zrywu powstańczego wybrał emigrację do Wenezueli. Myślał wtedy, że jego żona i syn zginęli. Ta ostatnia informacja okazała się nieprawdziwa. Swojego syna nigdy już nie zobaczył… Zmarł w 1960 roku w El Mojan. Po latach jego syn dotarł do tego miasta, by złożyć ojcu na mogile garść polskiej ziemi.

Barbara Wachowicz kreśli sylwetkę ułana batalionu „Zośka” ze znawstwem, pasją i delikatnością. Klarownie spaja ze sobą fragmenty zebranych przez siebie wspomnień krewnych Jana Rodowicza i jego przyjaciół z własnym czułym, ale nie narzucającym się oglądem przywoływanych wydarzeń. „Pisarka losu polskiego” spłaca tą piękną gawędą dług pamięci zamordowanemu w stalinowskim więzieniu Janowi Rodowiczowi „Anodzie” i  zarazem jego rówieśnikom - ich heroizmowi, złudzeniom, nadziejom i ofiarom. Obok pięciu innych znakomicie napisanych przez nią książek w ramach monumentalnego cyklu „Wierna Rzeka Harcerstwa”, ta niewielka rozmiarami publikacja pełna jest opowieści tchnących prawdą i przesłań dla dalszych pokoleń, w takiej samej mierze jak Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego. Styl harcerskiej gawędy Barbary Wachowicz jest obrazowy i żywy, ale nie napuszony. Cytując przytoczone przez autorkę w swojej poprzedniej znakomitej książce, pt. Bohaterki powstańczej Warszawy (napisałam o niej TUTAJ), słowa córki "ostatniego pisarza, co tak piórem wodził", Krystyny Wańkowiczówny, można powiedzieć o tej gawędzie:

 To jest klasa! I nie tylko. To ma wdzięk i dobrego gatunku sentyment. Jest gorące i żywe.


 Wszystkie cytaty zaznaczone kursywą pochodzą z książki Barbary Wachowicz, Ułan Batalionu „Zośka”. Gawęda o Janku Rodowiczu „Anodzie”, t. 5 „Wiernej Rzeki Harcerstwa, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa  2015.
 
Na stronie "Kamienie na szaniec" można obejrzeć zdjęcia zamieszczone w tej książce: TUTAJ.

                        ZAPROSZENIE NAD MORZE - "OPOWIEŚĆ O WIELKICH RODAKACH"
11 komentarzy:

 1. Z wielka przyjemnoscia przeczytalambym te ksiazke, mam inne pozycje Pani Wachowicz, zarowno te o harcerstwie i powstancach , jak rowniez o Mickiewiczu, Sienkiwiczu i czyta sie je wysmienicie. Pamietam jak jeszcze jakies 20 lat temu autorka czytala fragmenty swoich ksiazek w Latu z radiem...Bede starala sie zdobyc te ksiazke, pozdrawiam i dziekuje za tak piekny jej opis.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wychowałam się również na książkach i artykułach Pani Barbary Wachowicz. Gorąco polecam także dwutomowy, przepięknie wydany cykl "Siedziby wielkich Polaków", o którym na blogu również pisałam. A gawęda o Janie Rodowiczu jest poruszająca od pierwszej do ostatniej stronicy.

   Usuń
 2. Pięknie uczciłaś rocznicę wybuchu Powstania tym jakże bogatym wpisem o prawdziwym bohaterze i książce Pani Wachowicz o nim.
  Nie wiem czy przeczytam, ale ten wpis już dał mi wiele informacji o samym "Anodzie", jak i jego rodzinie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Warto mieć i przeczytać tę gawędę! Szkoda, że zaginęły listy, które pisał do swojej narzeczonej Alicji Arens. Jak powiedziała pisarce, wszystkie zabrali w trakcie rewizji. W zbiorach IPN ich nie ma... Ale w archiwum "Anody" zachował się rękopis pięknej "Modlitwy", której skan można zobaczyć w książce.

   Usuń
 3. Piękna postać, wspaniała książka i znów ... wątek kresowy.
  Cytowana przez Ciebie Zofia Rodowicz zapisała: "Nasz dom, jak każdy dom polski na Kresach, był twierdzą polskości." Z takich twierdz musieli pochodzić TACY ludzie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czytałam jednym tchem, tak jak każda książkę "pisarki losu polskiego". Wątki kresowe bardzo lubię tak jak Ty wyłuskiwać w moich lekturach. Te słowa Zofii Rodowicz jawią się jako symboliczne.

   Usuń
 4. Beato, o jak bardzo Ci dziękuję za ten wpis:) Bo i Pani Barbara Wachowicz, którą niezwykle cenię i szanuję. I Anoda. Fascynująca osoba. Tak bardzo mnie zawsze interesował, a tak mało było publikacji na jego temat. A teraz są aż trzy. Bo nie wiem, czy wiesz, ale w ostatnich tygodniach ukazały się jeszcze dwie książki o Anodzie - Piotra Lipińskiego "Anoda. Kamień na szańcu" i Mariusza Olczaka "Jan Rodowicz Anoda. Życie i śmierć bohatera Kamieni na szaniec". I każda z nich wniosła coś nowego do mojej wiedzy o Anodzie.
  A Pani Barbarze Wachowicz nie sposób się odwdzięczyć za jej benedyktyńską pracę i przywracanie pamięci o Bohaterach. Wspaniała kobieta!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję za odwiedziny i miłe słowa. Wszystkie gawędy Barbary Wachowicz o najwybitniejszych Polakach sprawiają, że stają się nam bliscy, w tym i Anoda. Fascynująco wywołuje atmosferę tamtych dni, w których żyli, tworzyli czy walczyli. A czytelnik odnosi wrażenie, że wkroczył w świat wielkich pisarzy czy harcerzy. Jej gawędy sprawiają, że nasi wielcy zmarli wkraczają w nasze życie. Mówią do nas tak, jak gdyby byli tuż obok.
   O trzech publikacjach, które w tym roku ukazały się na temat Anody, wiem, ale tylko jedną z nich mogę z czystym sercem polecić, czyli książkę Pani Wachowicz.

   O książce Lipińskiego bardzo krytycznie wypowiadała się niedawno rodzina Rodowiczów, która protestowała przeciwko fałszywemu wizerunkowi Anody wykreowanemu przez tego autora, więc po nią nie sięgnę. Natomiast więcej zaufania można chyba mieć do Mariusza Olczaka.

   Usuń
  2. Ja też Panią Wachowicz cenię ponad wszystko:) Ale, zwłaszcza przy tak skromnej bibliografii, lubię sięgnąć po książki prezentujące różny punkt widzenia.

   Bardzo by mnie natomiast ciekawiło, jakie zarzuty miała rodzina Rodowiczów do publikacji Piotra Lipińskiego...

   Usuń
  3. Zatem podaję link do listu rodziny Rodowiczów związanego z książką Lipińskiego:
   http://niezalezna.pl/66448-list-w-obronie-jana-rodowicza-anody

   Usuń
  4. Bardzo dziękuję, Beato:) zapoznam się z treścią wieczorem. A jutro, jako Warszawianka, oddam hołd Bohaterom na Powązkach. To dla mnie ważna data. Bardzo serdecznie pozdrawiam.

   Usuń

Drogi Czytelniku, dziękuję za pozostawienie komentarza. Niestety nie zawsze jestem w stanie szybko odpowiedzieć. Proszę zatem o cierpliwość.