3 marca 2016

Cztery unikatowe filmowo-kinowe "książeczki" promocyjne. Przedwojenne! (część 2)

Materiały promocyjne (przedwojenne) z podarowanej mi kolekcji Jana Janoty


Pierwsza stronica przedwojennej książeczki promującej polski film z 1930 roku, będący adaptacją opery Stanisława Moniuszki o tym samym tytule.

Film zrealizowano jeszcze jako niemy u progu ery dźwiękowej. W 1932 roku, zgodnie z panującą ówcześnie modą, obraz został udźwiękowiony. Partie Jontka zaśpiewał Władysław Ladis-Kiepura, brat Jana, Halki zaś - Zuzanna Karin. W nagraniu wzięli także udział artyści Opery Warszawskiej.

Reżyser Konstanty Meglicki, w międzywojniu właściciel własnej wytwórni filmowej i szkoły aktorskiej, w czasie wojny z narażeniem życia ratował Żydów. Pośmiertnie otrzymał medal „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. 1 marca 2016

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

Recenzja książki o Żołnierzu Wyklętym: Janie Rodowiczu TUTAJ

Z opowiadania pt. MIZERYKORDIA CZYLI KRÓTKI ŻYCIORYS Marka Nowakowskiego:


Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Działo się to wiele lat temu, na piaszczystych, porosłych sosnowym lasem obszarach tego odległego od głównych traktów i większych miast powiatu w środkowej części kraju. Wojna zakończona szybką klęską, okupacja... I Stanisław K., młodzieniec, jakich tam wielu, staje się Mizerykordią, legendarnym akowskim partyzantem.


Skromny i nieśmiały praktykant w niewielkim tartaku, oto pierwsza zwykła, niczym się niewyróżniająca część jego życia. Od klęski wrześniowej zaczyna powstawać nagle drugi, odmienny życiorys, jakby szło nie o tego samego człowieka. Talenty i nieoczekiwane cechy charakteru, uśpione dotąd, zaczynają stanowić o jego osobowości.  [...]