14 lipca 2012

Gdy masz kłopoty...

"Rozwój" 1930-01-12, No 11  
Gdy masz kłopoty i przykrości
weź zajmującą książkę do ręki.
Zaczytasz się, zapomnisz, odpoczniesz,
a potem z nową siłą staniesz do walki z życiem.Czyż to nie jest urocze?:)

13 lipca 2012

Są takie miejsca na polskiej ziemi...

Są takie miejsca na Mazowszu, takie łąki ogromniaste, od horyzontu po horyzont, oprawione w towarzyszące im lasy. I takie wsie są malownicze, wiejskie jak trzeba, z drewnianymi chałupami, ze żwirową drogą pomiędzy opłotkami, z bocianimi gniazdami co kilkadziesiąt metrów. Polne pejzaże z kapliczkami, ukrywającymi świętych strzegących tych pól zbożem malowanych, o urodzaj na nich dbających.
Są miejsca, w których naoddychać się można do woli tym, co w polskim, mazowieckim krajobrazie najlepsze. […] Są takie z krowami i wsią w tle, z kwitnącymi już grzybieniami na starorzeczach, z szalejącymi nad wodą rybitwami i z tragankiem, rozchodnikami i macierzanką w murawach nadrzecznych piaszczysk… Są takie miejsca, i to wcale liczne. Trzeba tylko umieć do nich trafić. To ani trochę nie jest trudne, jeśli kierować się będziemy ku nim sercem.


W letni czas upalny prawdziwą rozkoszą była dla mnie lektura opowieści zgromadzonych w księdze pt. Klangor i fanfary. Opowieści z Mazowsza. Wyjątkowo ujmująca jest osobowość autora wyłaniająca się z kart tego nietypowego przewodnika po mazowieckiej prowincji. We wstępie Lechosław Herz określa siebie mianem jednego z ostatnich dinozaurów tak dzisiaj niemodnego krajoznawstwa. Bo któż dziś jeszcze zajmuje się z pasją tą dziedziną i pisze gawędy krajoznawcze? Również zadaję sobie to pytanie. Ze świecą trzeba by nam szukać tej miary pasjonatów.

11 lipca 2012

Mam problemy z identyfikacją...Czy jesteście w stanie zidentyfikować wszystkich pisarzy, a ściślej mówiąc - miłośników kotów?:):):)

Oto, co udało mi się ustalić (oczywiście, pomogły mi zasoby internetowe. Bez tego wsparcia zidentyfikowałam tylko trzech ludzi pióra):

1. (licząc od lewej u góry): J. Cortazar z... "Kafką"
2.
3. Ch. Bukowski z... "Factotum"
4.
5.
6.
7. A. Moravia z "Agostino"
8. A. Huxley i "Limbo"
9. A. Camus
10. G. Perec
11. J. Kerouac
12.
13. R. Bradbury
14. H. Hesse z "Kitty"
15.
16.
17. T. Capote
18. J.P. Sartre
19.
20. R. Chandler
21. Ph. Dick
22. Patricia Highsmith
23. M. Twain
24. E. Hemingway
25. S. King
26. J.L. Borges i "Aleph":)

A czemu w zasadzie nie spróbować ustalić także imion kotów?:)