1 marca 2015

"Za Polskę niepodległą i szczęśliwą"
 Żołnierze antykomunistycznego niepodległościowego powstania, wychowani w przedwojennej Polsce w miłości i odpowiedzialności za ojczyznę, wybierali wierność najwyższym wartościom. Ich przykład przyciąga i fascynuje. Nic dziwnego, że ukazuje się coraz więcej publikacji na temat Żołnierzy Wyklętych. Książka Joanny Wieliczki-Szarkowej jest pięknie wydana, złożona dużą czcionką, przyjazną dla oka. Zawiera ponadto mnóstwo zdjęć. Autorka w przystępny sposób portretuje 32 Żołnierzy Niezłomnych, znanych i mniej znanych. Nie sposób wszystkich wymienić. Dla tych, którzy dopiero zaczynają zagłębiać się w tę tematykę, jest to idealne opracowanie. Zachęcam do sięgnięcia po nią. Czyta się ją jednym tchem.Andrzejku! Wymodlony, wymarzony i kochany mój synku. Piszę do Ciebie po raz pierwszy i ostatni. W tych dniach bowiem mam być zamordowany. Chciałem być Tobie ojcem i przyjacielem. Bawić się z Tobą i służyć radą i doświadczeniem w kształtowaniu twego umysłu i charakteru. Niestety okrutny los zabiera mnie przedwcześnie, a Ciebie zostawia sierotą. Dlatego piszę i płaczę. Ja odchodzę – Ty zostajesz, by w czyn wprowadzać idee ojca. Andrzejku: celami Twego życia to:
a) służba dobru, prawdzie i sprawiedliwości oraz walka ze złem.
b) dążenie do rozwiązywania bieżących problemów na zasadach idei Chrystusowej. W tym celu realizować je w życiu i wprowadzać w czyn.
c) służba Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu
”.

Jeden z grypsów Łukasza Cieplińskiego "Pługa" do synka, którego osobiście nie poznał...