17 marca 2014

Bibliofilstwo Sapiehów: wystawaNiezwykła wystawa na Wawelu! Muszę się wybrać! Dziś się dowiedziałam.
Unikatowy zbiór ksiąg wydanych w języku polskim, łacińskim, francuskim i niemieckim, wskazuje na mało znaną pasję rodziny Sapiehów – bibliofilstwo. Na wystawie Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Królewskim na Wawelu pokazano ponad sto najciekawszych woluminów z krasiczyńskich zbiorów. Zobaczymy wybrane egzemplarze książek oraz zabytkowe oprawy i ekslibrisy. Ekspozycję wzbogacają portrety przedstawicieli rodziny Sapiehów z Kodnia, właścicieli biblioteki oraz widoku Krasiczyna, będącego od XIX wieku nową siedzibą rodu. Wystawa potrwa do 31 maja. Bilet 3 zł.


 Wywodzący się z Litwy ród Sapiehów piastował w dawnej Polsce najważniejsze stanowiska i funkcje. Sapiehowie byli wybitnymi politykami, wojskowymi i duchownymi. Znaczenie rodu i pozycja ekonomiczna pozwoliły Sapiehom na podejmowanie na ogromną skalę działań kolekcjonerskich i mecenasowskich. Na mapie dawnej Rzeczypospolitej rezydencje i fundacje sapieżyńskie występują na ogromnych obszarach Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, unaoczniając niezwykle rozległą skalę rodowych przedsięwzięć. Kolekcja krasiczyńska jest ostatnią magnacką biblioteką w posiadaniu prywatnym. Jej znaczenie jest ogromne wobec trudnych do wyobrażenia strat poniesionych przez Polskę w tej dziedzinie narodowej spuścizny wskutek wojen i pożarów.

Wystawie towarzyszą spotkania na dzieci i dorosłych, a także katalog.


Wykłady dla dorosłych


 • 20 marca  Historia Biblioteki Sapieżyńskiej
  Anna Mercik (Zamek Królewski na Wawelu)

 • 3 kwietnia  Dramatyczne losy zbiorów Sapiehów
  Jerzy T. Petrus (Zamek Królewski na Wawelu)

 • 24 kwietnia Książę Aleksander Antoni Sapieha oraz księgi z działu botanicznego jego biblioteki
  Ewa Mikołajska (Zamek Królewski na Wawelu)

 • 15 maja Mecenat i kolekcjonerska działalność Sapiehów z Krasiczyna
  prof. dr hab. Maria Kałamajska-Saeed (Instytut Sztuki PAN)

  godz. 17.00, sale edukacyjne w budynku nr 7, udział bezpłatny, bez rezerwacji

Więcej informacji na stronie Wawelu.