15 lutego 2018

Malwy - ulubione kwiaty Juliusza Słowackiego


Mamo moja, kiedyś mały nasz domek - biały jak śnieg - z zielonymi okiennicami, z czerwonym dachem, obsadzimy różnobarwnymi malwami. Z tyłu będzie rosło kilka jodeł i kilka brzóz drżących... i ścieżki wysypane będą żółtym piaskiem... - i jaskółki będą nad gankiem się gnieździły - O, jakie by to szczęście było!

                                                      Juliusz Słowacki w liście do matki z Genewy

Franciszek Ksawery Lampi -

Portret Salomei Słowackiej


Juliusz Słowacki

Godzina myśli


[...] Nieraz te dzieci myślą dwoistą i dusząSkładali jedne, piękne całością obrazy.W dnie wiosenne przy ścieżce piaskowej, na kwiatach,Gdzie nad nimi różowe rozkwitały ślazy,

Gdzie wisznie jak dziewice w białych wiosny szatachMiędzy zarumienione kryły się jabłonie;Tam wzajem na ramionach opierając skronieZamieniali słowami uczucia wzajemne.Oni marzeniem księgi rozumieli ciemne

Nie rozumiejąc myślą. Z dziecinnego piaskuNa księgach Swedenburga budowali gmachyPełne głosów anielskich, szaleństwa i blasku,Niebu tytanowymi grożące zamachy. [...]


ślaz — malwa. [przypis edytorski]